Rubriky
Péče o šedé buňky

Co je to Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je chronické degenerativní onemocnění mozku. To znamená, že je to dlouhodobá nemoc, která se postupem času zhoršuje.

Alzheimerova nemoc se někdy rovnou označuje jako demence. Ne každá demence je ale Alzheimer! Demence je postupná ztráta mozkových funkcí a mohou k ní vést různé příčiny.  Alzheimerova nemoc bývá tou nejčastější.

Začíná pozvolna, často úplně nenápadně. Nejprve se většinou objevují výpadky krátkodobé paměti, potíže s hledáním správného slova, zmatenost v časové i prostorové orientaci. Okolí nemocného si nejprve nemusí vůbec ničeho všimnout. Nemocný člověk si může začít připadat „neschopný“: že nestačí konverzaci a nerozumí svému okolí, proto se často začne stahovat do sebe. To ale není dobré, protože méně přijímaných i vysílaných podnětů vede k prohlubování problému.

Pak začne selhávat i dlouhodobá paměť – nejen ve formě zapomínání, ale i pozměňování určitých událostí z vlastního života. Přesto je typické, že nemocný člověk se stále více uchyluje do svých vzpomínek na dětství a mládí. Narušené vnímání času a prostoru může způsobit, že člověk vnímá své vzpomínky velmi živě, jako by je prožil právě teď. Postupně má stále větší potíže s orientací i na důvěrně známých místech, vychyluje se mu denní rytmus (denní spánek, noční bdění). Objevují se problémy s rozeznáváním známých osob. Může se vyskytnout deprese, paranoidní představy, halucinace.
Později má člověk s Alzheimerovou chorobou potíže s mluvením, vlastní hygienou (inkontinence) i sebeobsluhou (jídlo, pití) a nakonec i se samotným polykáním a dýcháním.
Přesto nemocnému člověku zůstává zachovaná schopnost prožívat negativní i pozitivní emoce a do určité míry i schopnost vnímat vnější svět.

Průběh nemoci, tedy její konkrétní projevy i rychlost postupu se ale u každého samozřejmě liší.

Jak to vypadá v mozku?

Ohledně toho, proč a jak přesně Alzheimerova nemoc vzniká, je dodnes stále mnoho otazníků. Víme, že Alzheimerova choroba zpočátku napadá hlavně neuronové synapse, což znamená, že se zhoršuje přenos informací v mozku. Pak začínají ochabovat a odumírat i samotné neurony. To vede k úbytku mozkové hmoty, který je později pozorovatelný pomocí zobrazovacích metod (magnetická rezonance, CT).
Obrázek:
Vlevo je zdravý mozek, vpravo je mozek trpící Alzheimerovou nemocí: úbytek mozkové hmoty, zvětšené mozkové komory.
(zdroj: Alzheimer’s Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging)

Na vině jsou pravděpodobně dva typy patologických usazenin v mozku:
amyloidní plaky (někdy se jim říká senilní plaky)
neurofibrilární klubka

Amyloidní plaky (beta amyloid) tvoří vnější překážku mezi neurony a blokují jejich synapse, potažmo komunikaci.

Neurofibrilární klubka vznikají naopak uvnitř neuronů, narušují jejich stavbu a vedou k jejich rozpadu.

Názorně je to vidět na tomto obrázku: amyloidní plaky jsou ty modré mřížky a neurofibrilární klubka jsou praskliny uvnitř neuronů.

Co s tím?

Alzheimerova nemoc není v současnosti léčitelná ve smyslu úplného uzdravení. Léky, které máme k dispozici, jsou ale významnou pomocí. Je důležité rozeznat nemoc včas a nasadit léky co nejdříve. Fungují totiž na principu zpomalení postupu nemoci. Pomáhají nemocnému člověku zachovat si co nejdéle samostatnost a tím zlepšují kvalitu jeho života.

Nejúčinnější zbraní proti Alzheimerově chorobě nadále zůstává prevence. Důležitá je fyzická i mentální aktivita, společenský život (tím se nemyslí bujaré večírky, jako spíš kvalitní vztahy) a pěstování radosti (to pro někoho samozřejmě mohou být květiny; myslí se tím ale hlavně radostné srdce).

V České republice představuje obrovskou podporu pro lidi s Alzheimerovou nemocí a jejich blízké Česká alzheimerovská společnost.
Všude možně po republice fungují alzheimerovské poradny. V Praze je to třeba Alzheimer Point se sídlem v Dejvicích. Do alzheimerovské poradny je možné přijít si pro radu a nasměrování nejen v případech Alzheimerovy choroby, ale i v případě jiné demence. Pomoc a podpora je tu poskytována nejen lidem s diagnózou, ale i jejich blízkým a pečujícím.

 

Zdroje:
1. Národní zdravotnický informační portál
2. Česká alzheimerovská společnost
3. Alzheimer’s Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging
4. alzheimernf.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *