Rubriky
Péče o šedé buňky

Má(m) Alzheimera?

Jak poznat, že se jedná o Alzheimerovu nemoc?

Rubriky
Péče o šedé buňky

Co je to Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je chronické degenerativní onemocnění mozku. To znamená, že je to dlouhodobá nemoc, která se postupem času zhoršuje.

Alzheimerova nemoc se někdy rovnou označuje jako demence. Ne každá demence je ale Alzheimer! Demence je postupná ztráta mozkových funkcí a mohou k ní vést různé příčiny.  Alzheimerova nemoc bývá tou nejčastější.

Rubriky
Péče o šedé buňky

Co je to demence?

Na prvním místě nám vytanou na mysli asi problémy s pamětí. Demence je ale celý balík svízelí: pokles rychlosti zpracování informací, potíže s pozorností, zhoršení prostorové orientace, oslabení schopnosti vyjadřovat se, úbytek sebeovládání (emocionální seberegulace) a další.
V důsledku znamená demence především ztrátu soběstačnosti.
Rubriky
Péče o šedé buňky Trénování paměti a jiné buráky Zajímavosti vyloupnuté ze světa

Třikrát chval, jednou haň

… tak by se dal hodně primitivně shrnout princip Losadova poměru neboli poměru pozitivních a negativních prohlášení 3:1.
Psycholog Marcialo Losada zaznamenal, že existuje ostrá hranice mezi prosperitou a pozvolným úpadkem, která souvisí s tím, jak lidé o věcech mluví.

Rubriky
Péče o šedé buňky Trénování paměti a jiné buráky

Prevence demence je zdarma a pro každého

Tu zázračnou „živou vodu“ pro mozek máme nadosah každý den. Je to pohyb.
Pravidelný pohyb snižuje riziko nástupu stařecké demence až o polovinu!

Rubriky
Péče o šedé buňky Trénování paměti a jiné buráky

Co to je to trénování paměti a k čemu je dobré?

Trénování paměti je pojem, který označuje trénování a posilování kognitivních funkcí.
zdroj obrázku: rawpixel.com
Hm, chytrá poučka. A co to jako je, kognitivní funkce?
Kognitivní funkce jsou, řečeno pěkně česky, poznávací funkce. Jsou to všechny myšlenkové procesy, které souvisí s učením, poznáváním, zapamatováním a přizpůsobováním se. Není to tedy jenom paměť.
Rubriky
Péče o šedé buňky Trénování paměti a jiné buráky

Bullet Journal

Bullet Journal je metoda vedení deníku či diáře. Do češtiny bychom tento pojem mohli přeložit jako „odrážkový deník“. To ale nevystihuje plně to, jaký zázrak Bullet Journal (zkráceně BuJo) vlastně je.