Rubriky
Péče o šedé buňky

Má(m) Alzheimera?

Jak poznat, že se jedná o Alzheimerovu nemoc?

Rubriky
Péče o šedé buňky

Co je to demence?

Na prvním místě nám vytanou na mysli asi problémy s pamětí. Demence je ale celý balík svízelí: pokles rychlosti zpracování informací, potíže s pozorností, zhoršení prostorové orientace, oslabení schopnosti vyjadřovat se, úbytek sebeovládání (emocionální seberegulace) a další.
V důsledku znamená demence především ztrátu soběstačnosti.